Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Employer branding

Choć dla każdego z nas oczywiste jest to, że w dwudziestym pierwszym wieku każda firma powinna kreować swój wizerunek w sposób przemyślany, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że podobne zalecenia dotyczą również samego pracodawcy. Jego nadrzędnym celem ma być stworzenie przekonania o tym, że ma się do czynienia z ?pracodawcą z wyboru?, a więc takim, u którego chcą pracować osoby szukające zatrudnienia i który jest nadal atrakcyjny dla własnych pracowników. Oczywiście, najbardziej komfortową jest sytuacja, w której wizerunek taki buduje się jak gdyby niezależnie od działań podejmowanych przez firmę, każde przedsiębiorstwo może mieć jednak wpływ na to, jak jest postrzegane. Działania takie kryją się pod określeniem employer branding i mogą być podejmowane na dwóch płaszczyznach.

Zewnętrzny employer branding jest skierowany do tych osób, które pracodawca najchętniej widziałby jako swoich potencjalnych pracowników. Już od kilku lat o najlepszych specjalistów należy zabiegać, zewnętrzny employer branding ma więc za zadanie przekonać ich, że właśnie w tym konkretnym przedsiębiorstwie czekać na nich będzie praca marzeń. Cel ten najczęściej osiąga się poprzez uczestnictwo w targach pracy i współpracę z uczelniami wyższymi, w dobie coraz bardziej powszechnego dostępu do Internetu i szybkiego rozprzestrzeniania się informacji należy jednak zwracać również uwagę na proces rekrutacyjny. Jeżeli opiera się on na niejasnych zasadach trudno marzyć o zainteresowaniu ze strony młodych ludzi.

Wewnętrzny employer branding jest wcale nie mniej ważny, ma bowiem na celu utrzymanie w firmie tych pracowników, którzy są jej najbardziej przydatni i o których może zabiegać konkurencja. Opiera się na tworzeniu miłej atmosfery pracy, każda firma musi przy tym określić, jakie formy wynagradzania najbardziej wartościowej kadry w największym stopniu przyczynią się do jego rozwoju.

Podobne wpisy:

About