Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Kwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe

Post by relatedRelated post

Kwasy nukleinowe

Wreszcie mamy jeszcze związki ?instrukcyjne”, czyli zawierające infor­macje. Składają się one z pięciu głównych, zawierających azot zasad purynowych i pirymidynowych ? adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy i uracylu ? połączonych z kwasem fosforowym oraz z cukrem rybozą (lub z jej pochodną ? dezoksyrybozą). Te trzy typy związków tworzą olbrzymie cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), głównie występującego w jądrze, oraz cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), składnika jąderka i cytoplazmy. Kwasy nukleinowe decydują o uszere­gowaniu we właściwej kolejności aminokwasów w białkach. W stanie naturalnym w komórkach kwasy nukleinowe przeważnie wy­stępują w postaci soli obojętnych, znanych jako polinukleotydy.

Te polinukleotydy odgrywają główną rolę w zachowaniu uporządko­wanej kolejności działania zapewniającego ciągłość życia. Czynią to wspólnie z odpowiednimi enzymami, produkując odpowiednie białka we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Synteza białek zapobiega rozkładowi organizmów. Aby kwasy nukleinowe mogły spełniać to za­danie, muszą one być: 1) różnorodne i odpowiednio dobrane, żeby mogły kontrolować każdy rodzaj życia, 2) bardzo trwałe, czyli stabilne, 3) zdol­ne do precyzyjnego reprodukowania się.

About