Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Pierwiastki śladowe

Pierwiastki śladowe

Post by relatedRelated post

Pierwiastki śladowe

Pierwiastki występujące w organizmach w ilościach śladowych mają także specjalne znaczenie. Wszystkie one, z wyjątkiem cynku, są pier­wiastkami przejściowymi i dlatego z łatwością tworzą cząsteczki kom­pleksowe (potrafi to także cynk, choć już nie z taką łatwością). Pier­wiastki te mają także różne wartościowości, mogą więc pobierać i od­dawać elektrony. Połączone z odpowiednimi cząsteczkami organicznymi umożliwiają pobieranie materiału w jednym miejscu lub na jednym po­ziomie potencjału, a oddają go w drugim. Na przykład pigment kręgow­ców ? hemoglobina zawiera żelazo w formie żelazawej; łączy się ona nietrwale z tlenem, który pobiera tam, gdzie występuje on w nadmiarze, a oddaje tam, gdzie jest go mało. Ale metale te mogą działać także i w odwrotnym kierunku. Umożliwiają one licznym enzymom, przy dostępie do odpowiednich źródeł energii, budowę bogatych w energię lub złożo­nych związków, tak charakterystycznych dla żywych organizmów.

Podobne wpisy:

About