Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Podsumowanie

Podsumowanie

Post by relatedRelated post

Podsumowanie

Ogólny wniosek, który wynika z badań nad zagadnieniem dotyczącym substancji, z których zbudowane są istoty żywe, jest taki, że chociaż składają się one tylko ze zwykłych materiałów, to jednak działa tu niezwykle surowa selekcja, służąca uzyskaniu potrzebnych zespołów pierwiastków i związków.

Poza tym potrafimy wyróżnić pewne ogólne cechy, które charaktery­zują wszelkiego rodzaju życie. Spośród 92 pierwiastków naturalnych 16 występuje w większości organizmów, podczas gdy tylko nieliczne cha­rakterystyczne są dla jednych, a nie występują w innych. Jest to fakt zadziwiający, ale być może bardziej zdumiewa to, że spośród dużej licz­by możliwych aminokwasów tylko 20 występuje w białkach, a poza tym te same 20 rodzajów aminokwasów występuje we wszystkich orga­nizmach, począwszy od bakterii a skończywszy na ssakach. Jednak naj­bardziej zdumiewające jest to, że instrukcje kierujące syntezą białek polegają w każdym organizmie na sekwencjach trzech z czterech zasad nukleotydowych, a każdy dany tryplet służy zawsze do przyłączania ta­kiego samego aminokwasu. Instrukcje dla wszystkich form życia pisane są tym samym językiem. Tego rodzaju fakty mówią nam natychmiast, że życie jest ?dziwnym”, ?nieprawdopodobnym” stanem i że wszelkie trwające życie musi posiadać wspólny początek. Wniosek ten wzmocnimy jeszcze więcej, jeśli dokładniej przebadamy te jeszcze bardziej skompli­kowane jednostki, w których cząsteczki żywych układów są zorganizo­wane wewnątrz komórek.

About