Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIE

Post by relatedRelated post

Król Henryk w liście do króla Francji wyraził swą dobrą wolę w sprawie ogólnoeuropejskiego traktatu i spotkania w jego sprawie?doniósł też swemu kuzynowi, że nie będzie się golił póki twarzą w twarz nie staną i tego traktatu nie podpiszą?
Do Wolsey?a doszły słuchy,że papież Aleksander jest bardzo chory i zapewne już niedługo przeniesie się do lepszego świata?a francuski biskup solennie zapewnił go, że w zamian za to, że uratował pokój między Anglią a Francją, francuscy biskupi na przyszłym konklawe będą głosować na niego, a więc mając ich poparcie i angielskich biskupów, jeśli taka będzie wola Boga zostanie nowym biskupem Rzymu?
Król w trakcie spowiedzi wyraził wątpliwość, co do legalności swego małżeństwa z Katarzyną Aragońską?była ona wszak żoną jego zmarłego brata?wprawdzie przysięgała, że ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, ale dlaczego w takim razie nie mają męskiego potomka? Ona urodziła pięcioro jego dzieci, w tym jednego syna i tylko jedna córka przeżyła?a wszak Pismo święte mówi,że jeśli mężczyzna poślubi żonę brata swego umrze bezpotomnie,?więc może to jednak nie była prawda, że właściwie nie była żoną jego brata?

Podobne wpisy:

About