Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Procesy gojenia się

Procesy gojenia się

Post by relatedRelated post

Procesy gojenia się

Połączenie dwu kikutów nerwu stanowi typowy przykład podstawowych procesów gojenia się ran. Możemy tu wyróżnić następujące stadia:

1) szybkie wypełnianie ubytku uzyskiwane przez skrzep fibryny ? jak gdyby rodzaj prowizorycznej pierwszej pomocy;

2) następnie wypełnianie ubytku komórkami, najpierw polimorficznymi, potem makrofagami, fibroblastami, komórkami Schwanna i osta­tecznie włóknami nerwowymi;

3) wzmacnianie fizycznej wytrzymałości nowej tkanki przez kolagen ?reperujący” mechaniczne uszkodzenie;

4) uzupełnianie ubytku naczyniowego przez tworzenie się i wrastanie w tkankę nowych naczyń;

5) wreszcie naprawienie samego uszkodzenia funkcjonalnego przez odbudowanie włókien nerwowych w celu ponownego uzyskania efektyw­nych linii przewodnictwa nerwowego.

Jest oczywiste, że wchodzi tu w grę wiele specyficznych procesów wzrostu. Niektóre z nich są na tyle nieskomplikowane, że możemy za­uważyć szczegóły tych reakcji. Na przykład krzepnięcie fibrynogenu i tworzenie się nowego kolagenu jest wynikiem zmiany lub syntezy względnie prostych białek. Znacznie trudniej zrozumieć jak procesy te zostają uporządkowane w określoną sekwencję. W szczególności chciało­by się wiedzieć, co pobudza komórki powodując ich podział i migrację po zranieniu nerwu, a co hamuje je, gdy ich zadanie zostało spełnione.

About