Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Przyrodniczy pogląd na człowieka

Przyrodniczy pogląd na człowieka

Post by relatedRelated post

Przyrodniczy pogląd na człowieka

Rozpoczniemy nasze dociekania od stwierdzenia, jak daleko możemy dojść studiując podstawowe cechy fizyczne i chemiczne człowieka. Każ­demu, kto chciałby posuwać się szybkimi krokami do przodu, czyli ku temu, co można by nazwać wyższymi sprawami umysłu, perspektywa ta może się wydawać nudna, ą nawet banalna. Jest jednak wielkim błędem przypuszczać, że fakty dotyczące życia tracą na piękności i ciekawości, jeżeli opisuje się je i wyjaśnia przy użyciu terminów fizycznych. Ludzie, którzy tak sądzą, prawdopodobnie nigdy nie próbowali zrozumieć wyni­kającej stąd zawiłej sieci zależności lub też brak im wyobraźni, aby mogli pojąć, że wiedza taka stanowi oczywisty postęp w stosunku do opi­su zachowań całego człowieka lub zwierzęcia bez zwracania uwagi na części składowe. Pogląd na świat podany nowoczesnymi metodami jest z natury rzeczy szczegółowy i skomplikowany. Odsłania on niezwykłe bogactwo faktów, których istnienia przedtem nawet nie podejrzewano, np. faktów stwierdzonych przy zastosowaniu metod biochemicznych lub mikroskopu elektronowego. Ten szczegół jest pełen piękna zarówno pod względem formy, jak i związków logicznych. Aby dzisiaj zrozumieć i docenić życie człowieka, trzeba widzieć także złożoność ukła­dów regulujących życie i nie powinniśmy się wahać przed zgłębieniem szczegółów tych układów. Rządzące nimi reguły powinny być oczywiste dla tych, którzy niewiele wiedzą o nauce, chociaż im więcej będą wie­dzieć, tym lepiej.

About