Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Rozmnażanie jako gwarancja ciągłości i zmienności

Rozmnażanie jako gwarancja ciągłości i zmienności

Post by relatedRelated post

Rozmnażanie jako gwarancja ciągłości i zmienności

Ciągłość życia gatunku zależy oczywiście od rozmnażania oraz stałego rozwoju i wzrostu nowych osobników. Będziemy dokładnie śle­dzić te procesy ? szczególnie u człowieka ? i wykazywać, dlaczego zdol­ność do replikacji i wbudowywania nowego materiału jest, być może, najbardziej charakterystyczną cechą żywej organizacji.

Jednak najbardziej interesuje nas ogólne pytanie ?Skąd bierze się informacja niezbędna do utrzymania całej tej organizacji?”. Wciąga to nas w zagadnienie pochodzenia życia, o którym możemy już cokolwiek powiedzieć, choć jeszcze nie tak dużo, jak byśmy tego chcieli. Uderzającą cechą istot żywych jest to, że stają się one coraz bardziej złożone, a w tym sensie coraz bardziej nieprawdopodobne, jeżeli takie określenie ma w ogóle znaczenie. W procesie ewolucji istoty żywe gro­madziły coraz więcej i więcej informacji o sposobach utrzymywania się przy życiu. Szczegóły dotyczące ewolucji omówione zostały w innej pracy (Young, 1962). Tutaj śledzić będziemy ewolucję człowieka od stadium, w którym byliśmy podobni do ryjówek, aż po dzień dzisiej­szy. Czyniono już wiele prób sprecyzowania poszczegól­nych środowiskowych lub innych czynników powodujących pojawienie się człowieka. Włączymy się do tych rozważań, lecz z góry musimy się przyznać, że nie znamy jeszcze pełnej odpowiedzi.

Podobne wpisy:

About