Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Sztuczne unasiennianie

Sztuczne unasiennianie

Post by relatedRelated post

Sztuczne unasiennianie

Biolog włoski Spallanzani wykazał w roku 1784, że możliwe jest za­płodnienie suki w rui przez wstrzyknięcie do jej pochwy nasienia psa. Znaczenie tej techniki dla rozmnażania zwierząt hodowlanych uświado­miono sobie dopiero w ostatnich 30 latach. Unasienniono w ten sposób wiele milionów krów we wszystkich częściach świata. Korzyścią dla ho­dowcy jest to, że nasienie jednego byka o specjalnie pożądanym rodo­wodzie może być wykorzystane do zapłodnienia wielu krów. Jeden ejakulat można rozcieńczyć tak, aby uzyskać nawet 50 zapłodnień. Co wię­cej, nasienie może być przechowywane albo przez krótki czas przy ozię­bieniu do około 0DC, albo dłużej, jeśli przy zachowaniu specjalnych ostroż­ności oziębione będzie do ? 79°C w roztworze zawierającym żółtko jaja, antybiotyk i glicerynę. Oczywiście transport nasienia jest również tańszy niż zwierzęcia; poza tym nasieniem z jednego ejakulatu można unasien­nić wiele krów. Możliwe, że wydajność mleka i mięsa została popra­wiona (wzrosła) w wyniku sztucznego unasienniania (Al), jakkolwiek tego nie utrzymuje się powszechnie.

Sztuczne unasiennianie zastosowano także u człowieka, głównie w przypadkach niepłodności. Zwykle rozróżnia się zapłodnienie nasieniem małżonka (AIH) od zapłodnienia nasieniem innego dawcy (AID). Pierw­szy sposób stosuje się w przypadkach, gdy małżeństwo jest z koniecz­ności rozdzielone, albo gdzie jest to konieczne, ponieważ istnieje jakaś fizyczna anormalność, by móc uzyskać nasienie bezpośrednio z przewo­dów rozrodczych mężczyzny. Sztuczne zapładnianie nasieniem dawcy stosowano w przypadkach, gdy dziecko było upragnione, a niepłodność trzeba było przypisać małżonkowi. Spotykało się to ze znaczną krytyką; mimo to prawdopodobnie kilkaset dzieci poczyna się każdego roku w ten sposób w Wielkiej Brytanii.

Zastosowanie przechowywanego nasienia, jak dotąd, było trudne u człowieka, a jednak są dzieci urodzone w wyniku sztucznego zapłod­nienia odmrożonym nasieniem. Jesteśmy prawie pewni, że przechowy­wanie nasienia przez długie okresy jest możliwe technicznie. Nasienia byka używano z dobrym efektem po przechowywaniu dłużej niż 6 lat. Perspektywa, że dzięki przechowywaniu nasienia mężczyzna może za­płodnić kobietę nawet po swej śmierci, w wyniku czego urodzi się dziec­ko, wydaje się niektórym ludziom szczególnie podlegająca dyskusji (wy­wołuje sprzeciw). Nie jest to sprzeczne z żadną biologiczną zasadą, lecz byłoby to dziecko ?bez ojca”.

Podobne wpisy:

Sztuczne unasiennianie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About