Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Utrzymywanie stanu trwałego poprzez utratę energii

Utrzymywanie stanu trwałego poprzez utratę energii

Post by relatedRelated post

Utrzymywanie stanu trwałego poprzez utratę energii

Sposoby, przy pomocy których żywy organizm zapobiega własnemu roz­kładowi, są tak różnorodne jak samo życie. Różnica pomiędzy organi­zmem a jego otoczeniem jest u najprostszych zwierząt i roślin mniej wyraźna niż u organizmów, które pojawiły się później. Na przykład nie­które z dawnych zwierząt były prawdopodobnie stworami, podobnymi do żyjących w morzu takich pierwotniaków, jak pełzak (Amoeba), i takie też spotyka się tam jeszcze dzisiaj. Są to układy, które ? podobnie jak nasze ? zawierają dużo wody i soli. Jednak otaczające ich morze zawiera także dużo wody i soli, że nie potrzeba żadnego wysiłku, aby zapobiec przenikaniu tych substancji do morza. Człowiek natomiast jest układem wodno-solnym żyjącym w środowisku zawierającym bardzo mało wody, i to przeważnie wody słodkiej. Dlatego człowiek musi prze­de wszystkim oszczędzać wodę, kryjąc większą część swego ciała pod wodoodporną skórą, a oprócz tego ponieważ nie jest w stanie zapobiec utracie pewnej ilości wody, musi ją uzupełniać. W tym celu organizm dysponuje całym zestawem czynności, które my nazywamy mechani­zmem pragnienia. Jeżeli układ zaczyna odczuwać brak wody lub jest odwodniony, wtedy włącza się skomplikowany zespół czynności, w wy­niku którego człowiek zaczyna szukać wody tracąc przy tym energię.

About