Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Zależność wyniku testu od stosunku między testowanym i testującym

Zależność wyniku testu od stosunku między testowanym i testującym

Post by relatedRelated post

Zależność wyniku testu od stosunku między testowanym i testującym

Nie można mierzyć zdolności umysłowych człowieka tak, jak jego wzro­stu, nie wpływając przy tym na cechę mierzoną. Za każdym razem po­jawia się pytanie, kto i po co stosuje test i jakie będą jego skutki dla testowanych. Ludzie żyją w układach społecznych, a ich osobnicze ukła­dy homeostatyczne są z tymi układami ściśle związane. Testy są pra­wie zawsze elementem układu społecznego, co wyznacza rodzaj uzyski­wanych wyników. Dowodzono, że funkcją testów inteligencji w brytyj­skim systemie oświatowym jest usprawiedliwienie i obrona ciągłości te­go systemu (Pidgeon, 1966). Są dane wskazujące na to, że poziom, jaki osiągają uczniowie, zależy po części od tego, czego się od nich oczekuje; przynajmniej dotyczy to testów mierzących osiągnięcia. Tak więc w Wielkiej Brytanii procent uczniów uzyskujących dobre świadectwa koń­cowe jest bardzo różny w szkołach położonych w różnych rejonach ? zapewne dlatego, że rozmaite są oczekiwania w tej mierze. Przykładem absurdalnym jest przekonanie wielu nauczycieli, że tylko zdolniejsze dzieci można uczyć francuskiego. W rzeczywistości niektóre dzieci le­piej uczą się właśnie języków niż innych przedmiotów.

Stosując więc dowolną procedurę testową do dużej liczby osób, nie wolno nigdy zapominać o czynniku wpływów i oczekiwań społecznych na zagadnienie inteligencji.

Podobne wpisy:

About