Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Związki węgla

Związki węgla

Post by relatedRelated post

Związki węgla

Wszystkie pierwiastki zawarte w organizmie znajdują się tam dla czegoś, co moglibyśmy nazwać szczególnym celem. Nie przesadzimy jednak mó­wiąc, że właściwości życia związane są w całkiem szczególny sposób z właściwościami węgla. Zdolność węgla do przyjmowania czterech elek­tronów, do tworzenia trwałych układów oraz do formowania podwójnych wiązań umożliwia mu tworzenie ogromnej liczby różnorodnych związ­ków. Szczególnie istotny dla niniejszych rozważań jest fakt, że związki wielu rodzin tworzą złożone łańcuchy i pierścienie. Znane z chemii or­ganicznej homologiczne serie związków dostarczają podstaw dla zbiorów cząsteczek, z których zbudowane są istoty żywe. Członkowie każdej rodziny mają podobne ogólne właściwości, ale różnią się w szczegółach.

Fakt, że ?żywe” cząsteczki budowane są w drodze selekcji spośród związków takich serii, stanowi ważną, rzeczywiście fundamentalną cechę. Jedną z najbardziej typowych i zadziwiających właściwości istot ży­wych jest to, że ich działanie przebiegać może jedną, dwiema lub kilko­ma drogami, i to w okolicznościach, które są identyczne lub tylko nie­znacznie się różnią. My sami wyrażamy to mówiąc, że mamy wolny ?wybór” lub też ?wolną wolę”. Zazwyczaj nie przypisujemy tych samych zdolności zwierzętom, a tym bardziej roślinom, ale uznajemy, że wszyst­kie one mogą się w pewnym zakresie ?przystosowywać”. Zna­czy to, że istnieją stany alternatywne, w których mogą one kontynuować życie.

 

Podobne wpisy:

About