Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Zwierzęta wielokomórkowe

Zwierzęta wielokomórkowe

Post by relatedRelated post

Zwierzęta wielokomórkowe

Wszystkie wyższe zwierzęta i rośliny mają jeszcze precyzyjniejszy po­ziom organizacji; składają się one z wielu różnych typów komórek. Ze względów oczywistych nie jesteśmy w stanie rozważać tutaj różnorod­nych stopni tej organizacji u niższych zwierząt i roślin. Wstrząsające jest jednak uzmysłowienie sobie, że spotykamy się tutaj z nowym po­ziomem w hierarchii porządku. Ciało ludzkie składa się z około 1015 ko­mórek (wśród nich 3-1013 to czerwone ciałka krwi), które szacunkowo przynależą przynajmniej do 1000 różnych typów komórek. Oczywiście nad tym, co jest przyczyną tworzenia się danego typu komórki, można dysku­tować. Cała skóra ma wspólne cechy, lecz skóra twarzy nie jest taka sa­ma jak skóra klatki piersiowej lub stopy. Przeszczepiona skóra zacho­wuje swój pierwotny charakter, musi zatem być specyficzna, a nie zde­terminowana miejscem lub funkcją. Rzec by można, że istnieje coś ta­kiego, jak rodzaj ?skóra” o kilkuset gatunkach (skóra twarzy, skóra owło­siona, skóra karku, itd.). W tym przypadku podział byłby znów arbitral­ny, a nie ma specjalnego powodu do sporządzenia wykazu. Nam jednak zależy na wykryciu, z czego zbudowany jest człowiek. Stwierdziliśmy, że składa się on z bardzo skomplikowanych komórek, a teraz z kolei stwierdziliśmy, że komórki te należą do wielu różnych rodzajów. Mu­simy doszukać się przyczyn i istoty tych różnic. I znowu DNA jądrowy musi być podstawowym źródłem tego porządku; musi on służyć ukła­dom, które powodują różnicowanie. Każdy typ komórki musi występo­wać we właściwych ilościach i w odpowiednim stosunku do pozostałych. Badania embriologów wykazały istnienie pewnych czynników indukują­cych tworzenie się poszczególnych typów komórek. Przekonamy się o tym, od czasu do czasu w trakcie naszych rozważań, zarówno w od­niesieniu do rozwoju embrionalnego, jak i do osobnika dorosłego.

Podobne wpisy:

Zwierzęta wielokomórkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About